Monday, 26 September 2011

Kata Nama Am

Apa itu Kata nama am?
Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menamakan orang, binatang, benda, tempat dan sebagainya secara am.Hari ini kita berbincang dengan Kata nama am yang terdiri daripada Orang.


                                                  Bapa


                                                                         Emak

 
  abang

                                                Kakak

adikOrang Binatang Benda Tempat

No comments:

Post a Comment