Thursday, 1 December 2011

Lagu KVKV K- Taman Negara


ba kar      ta kar
ca rik       ta rik
du sun      bu sur
ka kak     ku kur 
ku bur      ku rus
pa kar      ki kir
pu kat      ka sih
pu sat      pe sat
No comments:

Post a Comment